O nas

Pracownia psychologiczna

Pracownia psychologiczna działa na rynku od 2010 roku. Otrzymaliśmy niezbędne zaświadczenia poświadczone wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne oraz zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu - Nr wpisu ZD.SPP.II.RP.057/10.

Pracownia wyposażona jest w profesjonalny sprzęt. Dysponujemy bogatym zapleczem diagnostycznym oraz nowoczesną aparaturą pomiarowo-kontrolną spełniającą najwyższe standardy w zakresie badań psychologicznych.

Nasza kadra

  • mgr Ewelina Skorek

    Absolwentka psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie o specjalności psychologia zdrowia i psychoterapia. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z psychologii transportu oraz szkolenie specjalistyczne w Polskim Towarzystwie Psychologicznym pozwalające na badanie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń . Od 2008 r. psycholog w wojskowej pracowni psychologicznej. Od 5 lat psycholog oraz szkoleniowiec w Pracowni Psychologicznej „Linia”. Psycholog uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu LL-165 wpis przez Marszałka Województwa Lubelskiego Psycholog upoważniony do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Numer wpisu do rejestru psychologów upoważnionych 91/16/16 prowadzonego przez komendanta Stołecznego Policji.

  • mgr Marzena Niedopad

    Psycholog transportu, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, magister psychologii specjalność psychologia kliniczna. Absolwentka studiów podyplomowych Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez Uniwersytet SWPS. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze psychologicznej diagnozy osób dorosłych w tym w prowadzeniu badań selekcyjno-kwalifikacyjnych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej i powoływanych do czynnej służby wojskowej, kierowców zawodowych, oraz instruktorów i egzaminatorów, a także w obszarze doboru personelu oraz rekrutacji. Psycholog uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu Nr EP.461/2017

  • mgr Justyna Pawłowska

    Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa drogowego, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej. W ramach doskonalenia swoich umiejętności zawodowych uczestniczyła w kursach i szkoleniach psychoterapeutycznych, m.in. leczenie zaburzenia stresu pourazowego metodą przedłużonej ekspozycji, terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy w poradni zdrowia psychicznego, pracując w pracowni psychologicznej, udzielając konsultacji osobom znajdującym się w kryzysie.

Współpraca

Nasza oferta kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i firm. Wśród naszych klientów są m.in. Raftrans, Scania, Mobilis, Petrolot, Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, Bojan, Prodbet, Piekarnia Putka, Havi Logistics Sp. z o.o.

Współpracujemy z Urzędami Pracy dzięki czemu osoby bezrobotne mogą starać się o refundację badań.

Zapraszamy.