O nas

Pracownia psychologiczna

Pracownia psychologiczna działa na rynku od 2010 roku. Otrzymaliśmy niezbędne zaświadczenia poświadczone wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne oraz zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu - Nr wpisu ZD.SPP.II.RP.057/10.

Pracownia wyposażona jest w profesjonalny sprzęt. Dysponujemy bogatym zapleczem diagnostycznym oraz nowoczesną aparaturą pomiarowo-kontrolną spełniającą najwyższe standardy w zakresie badań psychologicznych.

Nasza kadra

  • mgr Ewelina Skorek

    Absolwentka psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie o specjalności psychologia zdrowia i psychoterapia. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z psychologii transportu oraz szkolenie specjalistyczne w Polskim Towarzystwie Psychologicznym pozwalające na badanie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń . Od 2008 r. psycholog w wojskowej pracowni psychologicznej. Od 5 lat psycholog oraz szkoleniowiec w Pracowni Psychologicznej „Linia”. Psycholog uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu LL-165 wpis przez Marszałka Województwa Lubelskiego Psycholog upoważniony do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Numer wpisu do rejestru psychologów upoważnionych 91/16/16 prowadzonego przez komendanta Stołecznego Policji.

Współpraca

Nasza oferta kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i firm. Wśród naszych klientów są m.in. Raftrans, Scania, Mobilis, Petrolot, Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, Bojan, Prodbet, Piekarnia Putka, Havi Logistics Sp. z o.o.

Współpracujemy z Urzędami Pracy dzięki czemu osoby bezrobotne mogą starać się o refundację badań.

Zapraszamy.