Badania specjalistyczne - broń

Badania specjalistyczne - broń

Wykonujemy badania na broń do celów:

 • ochrony osobistej
 • ochrony osób i mienia
 • łowieckich
 • sportowych
 • rekonstrukcji historycznych
 • kolekcjonerskich
 • pamiątkowych
 • szkoleniowych

 

Wykonujemy również badania:

 • do obrotu bronią, amunicją
 • sędziów
 • prokuratorów
 • komorników
 • kuratorów
 • detektywów
 • ochroniarzy
 • Inspektorów Transportu Drogowego
 • Służby Leśnej

Jak się przygotować?
Postaraj się być wyspany i wypoczęty. Nie pij alkoholu i nie zażywaj środków psychoaktywnych 48h przed badaniem. Jeśli przyjmujesz leki, powiadom o tym psychologa przed badaniem. Miej przy sobie prawo jazdy lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
Zapisy na badania
Poniedziałek od godz. 16.00
ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa 22 371 65 05
Podstawy prawne

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.
3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r.
w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z 2014, poz. 1293)
6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz. U. 2003 nr 11 poz. 123)*)
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.