Badania psychologiczne operatorów maszyn

Badania psychologiczne operatorów maszyn

Wykonujemy badania psychologiczne:

  • wózków widłowych (spalinowych i elektrycznych)
  • sprzętu budowlanego: suwnic, maszyn w ruchu, koparek
  • maszyn i urządzeń do pracy na wysokości

 

Jak się przygotować?
Postaraj się być wyspany i wypoczęty. Nie pij alkoholu i nie zażywaj środków psychoaktywnych 48h przed badaniem. Jeśli przyjmujesz leki, powiadom o tym psychologa przed badaniem. Miej przy sobie prawo jazdy lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
Zapisy na badania
Poniedziałek od godz. 16.00
ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa 22 371 65 05
Podstawy prawne

Podstawy prawne:
f. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
g. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia , przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów. (Dz.U.2010.131.888)
h. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych