Psychotechnika Warszawa

Pracownia psychologiczna (psychotechniczna)

Zajmujemy się szeroko rozumianym orzecznictwem psychologicznym w zakresie medycyny pracy, psychologii transportu, badaniami na broń oraz psychoterapią.

Posiadamy niezbędne zezwolenia do prowadzenia badań psychotechnicznych, orzecznictwa oraz opiniowania psychologicznego.

Otrzymaliśmy niezbędne zaświadczenia poświadczone wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne oraz zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Zatrudniami specjalistów z dziedziny psychotechniki.

Nasza oferta

Cennik

Badania lekarskie dla kierowców

200 zł

Badania lekarskie kierowców TAXI / UBER / BOLT

200 zł

Badania psychologiczne dla kierowców

150 zł*

Kontakt

ul. Trocka 10a , 03-563 Warszawa
tel. (22) 371 65 05 ,kom.: 0 784 558 904