Pracownia Psychologiczna LINIA

CENNIKBadania psychologiczne dla kierowców

  • taxi
  • zawodowych kat. C, D, CE, DE
  • kierowców po przekroczeniu 24 punktów karnych
  • skierowanych za jazdę pod wpływem lub po użyciu alkoholu lub po użyciu innego środka działającego podobnie
  • którzy spowodowali wypadek drogowy lub dla tych, którzy byli uczestnikami wypadku
  • skierowanych przez lekarza
  • podwyższających kategorie prawa jazdy, tj. kandydatów na kierowcę kat. C, CE, D, DE
  • operatorów tramwajów
  • instruktorów, instruktorów doskonalenia techniki jazdy i egzaminatorów

 

150 zł*

 

Badania operatorów maszyn

 

60 zł

 

Badania widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie oraz widzenia stereoskopowego

 

50 zł

 

Konsultacje psychologiczne medycyny pracy dla kierowców pojazdów służbowych kat. B

 

100 zł

 

Badania na broń

 

200 zł

 

Badania do obrotu i produkcji broni, amunicji, materiałów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 

150 zł

 

Badania na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora, komornika

 

120 zł

 

Psychoterapia (pierwsze spotkanie)

 

120 zł *** cena określona jest odgórnie przez ustawodawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

**  cena kolejnych spotkań może zawierać rabat